language
Missie & Kernwaarden
 
WMC Kerkrade 2022

#wmc2022

Schrijf je nu in!

Lees meer

Tijdgeest

In de zeventig jaar dat het festival bestaat, heeft WMC bewezen dat het een relevante, misschien wel bepalende, speler in de wereld van de blaasmuziek is. Het festival trekt iedere vier jaar meer dan 20.000 muzikanten en zo’n 350.000 bezoekers naar de stad Kerkrade. Niettemin opereert WMC in een sterk veranderend speelveld, zowel aan de zijde van de deelnemers als aan de kant van het publiek. In het entertainment- en festivallandschap speelt beleving een bepalende rol.  

Een nieuwe tijdgeest vraagt om een herformulering van de visie van het festival. Aan de basis van deze hernieuwde visie ligt de gedachte dat WMC de wereld van de blaasmuziek open, transparant en nieuwsgierig tegemoet treedt en zich positioneert als facilitator voor wezenlijke ontwikkelingen in de sector. WMC is een wereldpodium dat experimenten uitlokt, waar culturen elkaar ontmoeten en dat in dienst staat van de muziek en van de muzikant.

Missie

“WMC ontwikkelt een kwalitatief hoogwaardig platform voor de blaasmuziek, waarin vernieuwing en verbinding de boventoon voeren. WMC staat open voor experimenten, is aanjager van nieuwe, waardevolle verbindingen en stimuleert de ontwikkeling van talent.”

Kernwaarden

Het Wereld Muziek Concours opereert vanuit de volgende kernwaarden:

Intercultureel

WMC creëert een plek waar culturen elkaar ontmoeten in een muzikale context. De organisatie stimuleert uitwisselingen en organiseert events waar mensen met verschillende achtergronden samen muziek kunnen maken.

Inclusief

Iedereen is welkom op WMC, ongeacht afkomst, geaardheid of beperking. WMC ziet het als een taak om iedereen samen te brengen in een sfeer van muzikale verbroedering.

Interdisciplinair & Interdependent

Uitwisseling en verbinding tussen mensen, maar ook kunstdisciplines vinden we belangrijk. Muziek, theater, beeldende kunst, urban culture en dans: WMC moedigt het gebruik van ingrediënten uit diverse kunstvormen aan, zowel in de wedstrijden als in de line-up.

Intrinsiek

Muziek beschikt over veel intrinsieke kwaliteiten: muziek werkt verbeeldend, rustgevend of emotioneert. Ook draagt muziek bij aan de persoonlijke ontwikkeling van het individu. Die kwaliteiten wil WMC benadrukken

Innovatief

Tijdens WMC voeren vernieuwing en innovatie de boventoon. WMC waardeert creativiteit en geeft deelnemers de vrijheid om out-of-the-box te denken en te experimenteren.