ende

Missie & Kernwaarden

 

Tijdgeest

In de zeventig jaar dat het festival bestaat, heeft WMC bewezen dat het een relevante, misschien wel bepalende, speler in de wereld van de blaasmuziek is. Het festival trekt iedere vier jaar meer dan 20.000 muzikanten en zo’n 350.000 bezoekers naar de stad Kerkrade. Niettemin opereert WMC in een sterk veranderend speelveld, zowel aan de zijde van de deelnemers als aan de kant van het publiek. In het entertainment- en festivallandschap speelt beleving een bepalende rol.  

Een nieuwe tijdgeest vraagt om een herformulering van de visie van het festival. Aan de basis van deze hernieuwde visie ligt de gedachte dat WMC de wereld van de blaasmuziek open, transparant en nieuwsgierig tegemoet treedt en zich positioneert als facilitator voor wezenlijke ontwikkelingen in de sector. WMC is een wereldpodium dat experimenten uitlokt, waar culturen elkaar ontmoeten en dat in dienst staat van de muziek en van de muzikant.

Missie

Kernwaarden